Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

De Molenkreek is onderdeel van Elevantio

Scoba

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR).

Gekozen vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel vormen samen de medezeggenschapsraad. Deze raad bespreekt belangrijke plannen van het bestuur en kan ook zelf adviezen aan het bestuur geven. Belangrijke zaken die door de medezeggenschapsraad moeten worden besproken zijn: het personeelsbeleid, de werkomstandigheden op school, het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan. 

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de wet op de medezeggenschap in het onderwijs. De school kent een eigen Reglement Medezeggenschap. In principe zijn er om de twee jaar verkiezingen voor deze raad.